• Jag arbetar med personlig motivation - drivkraft

    –> Vara -> Göra -> Uppnå ->!

Träna din hjärna!

Låt det undermedvetna arbeta FÖR dig!

GoalMapping är ett beprövat verktyg för personlig och gruppvis motivation, drivkraft, ledarskap, självledarskap, ledarskap och säljträning är mitt fokusområde. För mig är grunden till att kunna göra ett bra arbete att man hittat personlig motivation. med sin drivkraft/varför – sin “mening med livet”och med ledning av drivkraften kan man finna hur man skall komma dit – sätta sina korta och långa mål – GoalMapping är ett kraftfullt verktyg. Man gör sin plan för att nå målen – identifierar vilka resurser och personer man behöver ta hjälp av. Att sätta mål är viktigt för att styra sitt undermedvetna och aktiva tänkande i önskad riktning.

Vem vill du vara?

Minst lika viktigt är att vara/genuint uppträda på ett sätt som stödjer detta…  Faktiskt så visar undersökningar att vi beundra “våra hjältar/föredömen” mer efter vad de är (hjälpande, hjärtliga, genuina…) än efter vad de uppnått (Titel, världsmästare…). LifeMapping hjälper mig att hitta det sätt jag vill vara/bli upplevd som.

Arbetar du fullt ut mot ditt livsmål? Med balans i livet?

Personlig motivation är att träna sitt undermedvetna att arbeta FÖR dig – inte MOT dig!

De flesta av oss vet att man måste träna sin kropp för att klara det dagliga livet samt vara redo för en språngmarsch när man är sent ute till bussen. Att underhålla hjärnan, sina attityder och tankar tankar är inte lika självklart – hur tänker du? Arbetar ditt undermedvetna på att arbeta mot det du vill ha – eller mot att undvika något du inte vill ha? GoalMapping fungerar för mig och nu delar jag med mig av mina erfarenheter inom GoalMapping, LifeMapping, DISC och inte minst mina erfarenheter …

Kommunikation

Att nå fram med sitt budskap

DISC/DISA: Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.

Personlig Motivation – träna hjärnan

ditt varför och hur!

Goal Mapping: Detta kraftfulla verktyget hjälper mig att få fokus, inspiration och sätta mina mål och drivkrafter. Det används för att hitta personlig och/eller gruppens motivation, sin drivkraft, sitt varför/”livsmål” samt bryta ner det till en hanterbar plan med delmål, hur och vem som påverkar. Slutresultatet blir en tydlig karta, visuellt och i text, för hur den personliga motivationen och drivkraften mot målen.

Entreprenörskap och företagande

strategi, struktur och kultur

  • Coachning av nya och gamla företagare, interimsuppdrag och styrelseuppdrag
  • Utbildning och inspiration inom sälj/marknadsföring, kontaktskapande och relationsbyggande. Hjälp för ledningsgrupper och grupper att finna varandras styrkor och att kommunicera med mer fokus på problemlösning och utan personkonflikter.
  • Mentorskap för nyföretagare inom ALMI, via nätverkande och direkt med kunder. Vi coachar och tipsar ur vår erfarenhet som småföretagare.

Vårda kroppen

Personlig Motivation – träna hjärnan

Entreprenörskap och företagande